Zaštita na radu i zaštita od požara

U okviru registrovane djelatnosi i na osnovu dobijenih Rješenja za obavljanje usluga Zaštite na radu i Zaštite od požara nudimo slijedeće:

Zaštita na radu:

 • Periodični pregled i ispitivanje, te izdavanje Upotrebnih dozvola za sredstva za rad i opremu
 • Obuku i testiranje zaposlenika iz oblasti Zaštite na radu
 • Izdavanje pravilnika i programa obuke iz oblasti Zaštite na radu

 

Zaštita od požara:

 • Periodični pregled i servis Vatrogasnih aparata
 • Kontrolni pregled Vatrogasnih aparata na hladni vodeni pritisak
 • Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
 • Obuku i testiranje zaposlenika iz oblasti zaštite od požara
 • Izradu procjene ugroženosti i plana Zaštite od požara
 • Izrada eleborata Zaštite od požara
 • Pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja
 • Pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata
 • Izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesamai izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnih planova intervencija u skladu sa važećim propisima
 • Pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja

A Eling

Transakcijski računi:

 • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879
 • RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo: 1610550007750041
 • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo: 1990510075934847

Transakcijski računi za uplatu NAKNADE za upravljanje i održavanje stambenim i stambeno-poslovnim zgradama:

 • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000304797
 • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo (plaćanje bez provizije): 1995130039578531
 • SBERBANK BH d.d. Sarajevo: 1406011120001165

"A ELING" d.o.o. ZENICA
Zmaja od Bosne bb, Radna zona I, Zenica
Tel: 032/446-470; Fax: 032/446-471
Email: info@aeling.ba

 • ID broj: 4218552190009
 • PDV broj: 218552190009