Upravljanje i održavanje stambenih i stambeno poslovnih zgrada

Od 2009 godine dobijanjem certifikata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona jedan smo od vodećih Upravitelja na području grada Zenice.

Stalnim radom i unapređivanjem usluga, osposobljavanjem kadra, mobilnim timom, brzinom odgovora na zahtjeve za izvođenje radova neophodnih za sanaciju nastalih kvarova broj etažnih vlasnika zgrada kojima smo Upravitelj se iz godine u godinu povećava.

A Eling odrzavanje zgrada
A Eling odrzavanje zgrada
A Eling odrzavanje zgrada

Kao Upravitelj etažnih vlasnika nudimo usluge:

 • zaključivanje ugovora o održavanju i upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade sa Predstavnikom etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade;
 • vođenje svih potrebnih evidencija o stanovima i drugim posebnim dijelovima zgrade, etažnim vlasnicima stanova i drugih posebnih dijelova zgrade;
 • vođenje svih potrebnih evidencija i najmannje tromjesečno ažuriranje podataka o svim stanovima i drugim posebnim dijelovima zgrade, etažnim vlasnicima stanova i drugih posebnih dijelova zgrade, te vođenje i ažuriranje liste stanara;
 • dostavljanje nadležnoj službi evidencije iz prethodne tačke;
 • naplatu naknade za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade;
 • vođenje odvojenih knjigovodstvenih evidencija i operativno-finansijsko poslovanje u funkciji upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za svaku zgradu-ulaz;
 • osiguranje zgrade i poslove refundacije šteta u zgradi, osiguranje od odgovornosti, osiguranje od požara;
 • izrada godišnjih planova i programa održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te prezentaciju istih etažnim vlasnicima, kao i izrada i podnošenje izvještaja etažnim vlasnicima;
 • organizaciju realizacije usvojenih godišnjih planova;
 • pružanje informacija Predstavnicima vlasnika u zgradi;
 • koordinacija sa Predstavnicima vlasnika u zgradi;
 • koordinacija sa komunalnim preduzećima za grijanje, vodosnabdijevanje i čišćenje grada;
 • ugovaranje izvođenja radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, koje Upravitelj nije u mogućnosti samostalno obaviti;
 • nadzor nad izvođenjem radova;
 • izradu godišnjih planova i programa za velike opravke, poboljšanje, zamjenu dotrajalih elemenata zgrade, kao i plana modernizacije zgrade po izričitom zahtjevu Predstavnika;
 • izradu kalkulacija, raspisivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda i odabir izvođača i nadzor nad izvođenjem radova uz prisustvo predstavnika etažnih vlasnika;
 • obavljanje redovnih i godišnjih kontrola zgrade (ulaza) uz sačinjavanje izvještaja koji sadrži prijedlog hitnih, nužnih ili redovnih popravaka;

A Eling

Transakcijski računi:

 • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879
 • RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo: 1610550007750041
 • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo: 1990510075934847

Transakcijski računi za uplatu NAKNADE za upravljanje i održavanje stambenim i stambeno-poslovnim zgradama:

 • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000304797
 • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo (plaćanje bez provizije): 1995130039578531
 • SBERBANK BH d.d. Sarajevo: 1406011120001165

"A ELING" d.o.o. ZENICA
Zmaja od Bosne bb, Radna zona I, Zenica
Tel: 032/446-470; Fax: 032/446-471
Email: info@aeling.ba

 • ID broj: 4218552190009
 • PDV broj: 218552190009