Ograda “FERPLAST”

Ograda “FERPLAST”

Ograda "FERPLAST" Informacije o projektu Postavljanje ograde oko vjerskog objekta – džamije u mjestu Drivuša – uvoz iz Turske “FERPLAST PVC OGRDE” – 2017 godina A Eling Transakcijski računi: ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879...
Limarski radovi

Limarski radovi

Limarski radovi Informacije o projektu Limarski radovi na rekonstrukciji i dogradnji džamije – Mjestova ravan – Željezno polje, 2017 godina A Eling Transakcijski računi: ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879 RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo: 1610550007750041...
Izrada fasade na Sultan Ahmedovom kompleksu Zenica

Izrada fasade na Sultan Ahmedovom kompleksu Zenica

Izrada fasade na Sultan Ahmedovom kompleksu Zenica Informacije o projektu Izrada kamene ventilirajuce fasade od travenin kamena – Zenica, 2017 godina A Eling Transakcijski računi: ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879 RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo:...
Adaptacija poslovnog prostora

Adaptacija poslovnog prostora

Adaptacija poslovnog prostora Informacije o projektu Izvedeni građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji poslovnog prostora u ulici Abdulaziza Aska Borića – Investitor: INTESA SANPAOLO BANKA , 2017 godina A Eling Transakcijski računi: ASA BANKA d.d. Sarajevo:...
Nadstrešnica

Nadstrešnica

Nadstrešnica Informacije o projektu Radionička izrada i montaža nadstrešnice prema zahtjevima i potrebama Naručioca – Vranduk, BiH, 2017 godina A Eling Transakcijski računi: ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879 RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo: 1610550007750041...