O Nama

Privredno društvo „A ELING“ d.o.o. Zenica osnovano je 2006. godine sa sjedištem u Zenici. Prvobitna djelatnost društva se fokusirala na elektroinstalacione radove, da bi se potom spektar usluga proširio i na upravljanje i održavanje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Rastom Privrednog društva, širi se i obim djelatnosti koje obavlja, te tako osposobljavanjem i usavršavanjem kadra stiču se uslovi za obavljanje poslova periodičnih pregleda vatrogasnih aparata, kao i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu.

Stalnim usavršavanjem, zapošljavanjem adekvatnog stručnog kadra i obezbjeđivanjem potrebne tehničke opreme i zahvaljujući tome što u svom radu teži vrhunskoj kvaliteti, dugogodišnjem iskustvu i stalnom praćenju potreba tržišta, društvo se iz godine u godinu sve više razvijalo i postalo renomirano Privredno društvo čije ime postaje potvrda i garant kvalitete. Društvo trenutno zapošljava cca 50 visoko kvalificiranih radnika, te posjeduje vlastiti stručni tim inženjera i tehničara iz registrovanih oblasti.

Misija

Misija našeg Privrednog društva prvenstveno je zadovoljstvo naših klijenata i poslovnih partnera. Želimo da svojim radom, usavršavanjem i stručnošću, ostvarimo i ispunimo potrebe naših klijenata u mjeri u kojoj to nisu ni očekivali.

Vizija

Vizija našeg poslovanja jeste da postanemo sinonim dobrog kvaliteta. Kompanija koja stalno teži ispunjenju i postavljanju većih standarda u svim oblastima svog djelovanja, odnosno da ime našeg privrednog društva bude oznaka pouzdanosti, stručnosti, predanosti, kvaliteta i zadovoljstva.

NAŠE REKLAMNE KAMPANJE

PARTNERI

Lativa d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
P: +387 33 26 41 55
E: info@lativa.ba
www.lativa.ba

A Eling

Transakcijski računi:

  • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879
  • RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo: 1610550007750041
  • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo: 1990510075934847

Transakcijski računi za uplatu NAKNADE za upravljanje i održavanje stambenim i stambeno-poslovnim zgradama:

  • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000304797
  • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo (plaćanje bez provizije): 1995130039578531
  • SBERBANK BH d.d. Sarajevo: 1406011120001165

"A ELING" d.o.o. ZENICA
Zmaja od Bosne bb, Radna zona I, Zenica
Tel: 032/446-470; Fax: 032/446-471
Email: info@aeling.ba

  • ID broj: 4218552190009
  • PDV broj: 218552190009