Angažovanje kamere za snimanje instalacija

maj 22, 2017

U okviru naših usluga i radova raspolažemo i sa inspekcijskim alatom, odnosno kamerom za snimanje instalacija. Kamera je namjenjena za snimanje vodovodnih, odvodnih instalacija, te snimanje nedostupnih mjesta unutar cijevi. Povezana je sa micro CA-300 kamerom koja pruža sve mogućnosti snimanja.To je moćan, video inspekcijski alat koji omogućuje video zapis i izradu slike za oko nedostupna mjesta.

Cijena angažovanja kamere iznosi 30,00 KM sa PDV-om po 1 satu.

Više informacija možete dobiti pozivom na tel: 032 446 470, ili putem email-a: info@aeling.ba

A Eling

Transakcijski računi:

  • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000256879
  • RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo: 1610550007750041
  • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo: 1990510075934847

Transakcijski računi za uplatu NAKNADE za upravljanje i održavanje stambenim i stambeno-poslovnim zgradama:

  • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1340100000304797
  • SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo (plaćanje bez provizije): 1995130039578531
  • SBERBANK BH d.d. Sarajevo: 1406011120001165

"A ELING" d.o.o. ZENICA
Zmaja od Bosne bb, Radna zona I, Zenica
Tel: 032/446-470; Fax: 032/446-471
Email: info@aeling.ba

  • ID broj: 4218552190009
  • PDV broj: 218552190009